Garantii

Garantiiaeg

Kiili Betoon (edaspidi KB) annab kõigile betoontoodetele, mis on ostetud KB e-poest, kaheaastase garantiiaja alates ostukuupäevast. See garantii katab kõik tootmisest tulenevad defektid ja vead, mis võivad ilmneda normaalse kasutamise käigus.

Garantii ulatus

Garantii hõlmab järgnevat:

  • Materjali defektid, mis ilmnevad tavapärase kasutamise korral.
  • Töötluse vead, mis mõjutavad toote normaalset kasutust.

Garantii tingimused

Garantiikaitse rakendumiseks peavad kõik tooted olema paigaldatud ja hooldatud vastavalt Kiili Betooni juhistele. Garantii kehtib ainult juhul, kui:

  • Tooted on paigaldatud vastavalt tootja paigaldusjuhendile.
  • Tooted on kasutatud ettenähtud otstarbel ja hooldatud vastavalt tootja hooldusjuhendile.

Garantii ei kata

  • Kahjustused, mis tulenevad valest paigaldusest, kasutamisest või hooldusest.
  • Kahjustused, mis on põhjustatud loodusõnnetustest või muudest välistest teguritest.
  • Tavapärane kulumine.

Garantiiaja pikendamine

Kuigi ametlik garantiiaeg on 2 aastat, on meie betoontooted projekteeritud vastu pidama vähemalt 10 aastat normaalse kasutamise ja õige paigalduse korral. 

Garantiinõuete esitamine

Garantiinõuete esitamiseks palume võtta ühendust meie klienditeenindusega, esitades ostutõendi ja kirjeldades esinevat probleemi. Meie eesmärk on lahendada kõik garantiinõuded kiirelt ja efektiivselt. Nõudele vastamise aeg on kuni 30 päeva. 

Kontaktandmed

Garantiinõuete ja muude päringute jaoks võtke palun ühendust info@kiilibetoon.ee

Ostukorv
Scroll to Top